English
MM3 MM3-ProxySwitch

Firefox Extension

You would like to save web pages and use these offline?

With the MM3-WebAssistant - Proxy Offline BrowserMM3-WebAssistant you click a link and the page is shown as normal, also adds the page to an archive on your hard disk enabling offline access, bookmarking and searching.
Go to Download MM3-WebAssistant - Proxy Offline BrowserMM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser

V prehliadači Firefox (a iných programoch Mozilly) môžete v základnom prevedení upraviť iba jedno nastavenie internetového pripojenia. Ak chcete vybrať priame pripojenie alebo rôzne nastavenia proxy, potom musíte dialóg "Nastavenia pripojenia" použiť viackrát samostatne.

S MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch môžete spravovať rôzne nastavenia a jednoducho sa medzi nimi prepínať.

top

Stiahnutie

Existujú dve možnosti pridania rozaíreneia do Firefoxu:
 • Po stiahnutí sa rozaírenie nainataluje automaticky.
  Aby tento postup bol funkčný, musíte povoliť inataláciu softwaru zo stránky www.Proxy-Offline-Browser.com.
 • Ako prvé musíte súbor s rozaírením uložiť na pevný disk.
  Pravým tlačidlom myai kliknite na odkaz pre stiahnutie. Z kontextovej ponuky vyberte možnosť Uložiť cieľ odkazu ako ...
  • Potom vo Firefoxe otvorte ponuku Súbor / Otvoriť súbor ... a vyberte súbor: MM3-ProxySwitch.xpi
You can use the MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch with
Firefox2.0 - 54.0  Thunderbird2.0 - 54.0
SeaMonkey1.0 - 2.51  Mozilla Suite1.0 - 1.8+

Poznámka

Rozaírenie nesmie byť rozbalené, inak ho nebude možné pridať do Firefoxu.

top

Inatalácia

Po reatartovaní Firefoxu je MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch pripravené.

Musíte eate pridať symbol MM3-ProxySwitch na jeden z panelov nástrojov. Kliknite pravým tlačidlom myai na paneli nástrojov a vyberte tlačidlo z vyskakovacej ponuky Prispôsobiť .... Presuňte symbol MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch na panel nástrojov.

Poznámka

Ak používate Mozilla Suite alebo SeaMonkey, potom je symbol MM3-ProxySwitch umiestnený do stavového riadku automaticky. Nemusíte ho tak ako v prípade Firefoxu pridávať manuálne.

top

Používanie

 • Kliknutím na symbol MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch prepínate medzi priamym pripojením k internetu a nastaveným proxy.

  You recognize the used connection by the symbol:
  • MM3 direct Internet connection
  • MM3-ProxySwitch a proxy configuration (If you don't use symbols in the Firefox, the configuration name is then highlighted in addition.)

  Tool Tipp

  The name of the used configuration and the name after switching are displayed.

  The names indicate:
  • Direct: Direct Internet connection
  • Manual: Proxy configuration entered in the browser manually
 • Môžete vybrať nastavenie proxy z vyskakovacej ponuky.
 • Môžete upraviť nastavenia v ponuke Upraviť.

Editor nastavenia proxy

You can use the following keywords for the configuration:
 • Môžete vložiť proxy pre každý vyžadovaný protokol.
  http, ssl, ftp, gopher a socks
  Môžete použiť nasledujúce protokoly
  Note
  • For the protocol socks version 4 you enter: socks4
  • The protocol gopher isn't available in Firefox 4.
 • all
  The same proxy is used for all protocols.
 • Môžete definovať viac domén s atribútom noProxy, pre ktoré proxy nebude použitý.
  Several domains are separated by a comma. This corresponds to the syntax of Firefox.
 • url
  URL to the script for the automatic proxy configuration.
  With the parameter reload the script is loaded newly when switching.

Každé nastavenie má definovaný názov a začína znakom [ a končí znakom ].
Tento názov je zobrazený vo vyskakovacej ponuke.
Znaky [ a ] ako aj každý protokol musia byť v novom riadku.
Tak ako v nasledujúcej ukážke.

Ukážka

[MM3-WebAssistant
  http=127.0.0.1:8080
  ssl =127.0.0.1:8080
  ftp =127.0.0.1:8080
  noProxy=192.168.0.1:8888
]
[localProxy
  all=192.168.0.1:8080
]
[provider
  http=HTTP-Proxy of you provider
]
[script1
  url=http://www.example.com/proxy.pac
]
[script2
  url=reload http://www.example.com/proxy.pac
]

The two following proxy settings can in addition be specified:

 • Auto
  Auto-detect proxy settings for this network
 • System
  Use system proxy settings

Ukážka

[Auto
]
[System
]

Homepage

When switching over the proxy configuration a other homepage can be displayed. To this you indicate the homepage at the respective proxy configuration with the keyword homepage.

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

  homepage=http://www.Proxy-Offline-Browser.com
]

Delete Browser cache

Before you use the Offline Browser MM3-WebAssistant - Proxy Offline BrowserMM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser, the cache of your browser should be deleted. With the keyword clear this is carried out automatically.

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

  clear=cache
]

Shortcut

You can define short keys to switch between different proxy configurations.

Used keywords:

Note

Please, restart the program after the definition.
If it shouldn't work after this, the short key is already used by another function.

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

  modifiers=alt,control
  keycode=w
]


At the same time press the short key: <alt> <control> <w>
The proxy configuration MM3-WebAssistant is then used.

Preference config

Would you like to change further preferences at switching of the proxy configuration? You set these to the keyword config: and a preference (name=value) at the respective proxy configuration.

Example

[ProxyDNS
  socks=...

  config:network.proxy.socks_remote_dns=true
]

The preference name network.proxy.socks_remote_dns controls whether DNS lookups for SOCKS v5 clients happen on the client or on the proxy server. With the value true the proxy server perform DNS lookups.

Activation of a proxy configuration

If you select a proxy configuration, then this is immediately used per default. With the keyword direct the select configuration is entered. The direct connection to the internet is used, however.

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

  direct=yes
]

Note

This is obvious if you use the automation of the proxy configuration and you don't need a proxy at every location.

Standard settings

If you liked to assign a standard setting to a keyword, then you give this pre-allocation after the last closing bracket ].

This is possible for the following keywords:
http, ssl, ftp, gopher, socks, socks4, socks5, noProxy, clear and homepage

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

]
homepage=http://www.Proxy-Offline-Browser.com
clear=cache
top

Automation of the proxy configuration

If you use different networks with your laptop computer, then the required configuration can be determined automatically. There are two possibilities for it.

IP-Address determines proxy configuration

The IP address used currently determines the matching proxy configuration from several deposited entries.

The respective IP address is the name of the proxy configuration.
If you need an area of IP addresses, then you indicate only the constant part with that the IP address starts.

Optional the configuration with the name: default
This configuration is used, if nones of the given IPs are found.

You see the used syntax at the following example.

Ukážka

 • Configurations for the IP adresses:
  • IP address: 192.168.0.1
  • IP address area: 10.0.0.0 to 10.255.255.255
 • One configuration for all other IPs
Enter for this in the editor:
[192.168.0.1
  http=...
]
[10.
  http=...
]
[default
  http=...
]
import=IP

The entry import=IP activates this function so that at every restart of the Firefox the matching proxy configuration is used.
Alternative: Use the MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch menu: Import IP

Example

If several, in the MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch registered IPs are available in your network, then the last entry is used.

Import of the proxy configuration from the Internet Explorer

If your Internet Explorer is already configured automatically into dependence of your network environment, then you can use this configuration also in the Firefox.

This proxy configuration gets the name in the MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch: IE

Enter for this in the editor:
import=IE

Now every restart of the Firefox imports the active proxy configuration of the Internet Explorer.
Alternative: Use the MM3-ProxySwitchMM3-ProxySwitch menu: Import IE

Note: This function is only available in the Firefox (version 1.5 and higher) for Windows.

Switching automatically

Starting the Firefox it is checked whether an URL is available. Into dependence of this test the direct connection to the Internet or the proxy is used.

Syntax

testUrl=URL [direct|proxy|both] [name]

 • URL
  URL to be checked.
 • Mode
  • direct
   Check is executed if you activate in the Firefox: Direct connection to the Internet.
  • proxy
   Check is only executed if a proxy configuration is activated.
  • both
   Check is always executed
  If in the test the URL is available, the proxy configuration is used.
 • name
  Check is only executed if the proxy configuration is activated with this name.
  If name is missing, the check is always executed.

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

]
testUrl=http://127.0.0.1:8080 both MM3-WebAssistant


The availability of the MM3-WebAssistant - Proxy Offline BrowserMM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser is checked here.
If this proxy has started, then this is used.

top

Editor: Format

The type can be formed with CSS syntax for font, size, colour, background etc.

Syntax

style:editor=CSS-Syntax

CSS-Syntax
Code for the formatting

Example

[MM3-WebAssistant
  http=...

]
style:editor=font-family:monospace;


In the editor the text is displayed with a monospace font.

License

<- MM3-WebAssistant - Proxy Offline BrowserMM3-WebAssistant - Proxy Offline Browser News ->
© MM3Tools, 2 December 2016 mail WebAssistant@MM3Tools.comLegal information